16.12.16

ဆိုက္အသစ္ကိုလာလည္ၾကပါဦးေနာ္

ေအာက္ကလင့္ေလးကိုနွိပ္ျပီး ဆိုက္အသစ္ကိုလာလည္ၾကပါဦးေနာ္

>>>>> drhmonegyi.net


Read More »

26.9.16

ျပည္ကဇယားမေလး(ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)


Read More »

အင္းတေကာ္မွာေနတဲ့ သႏၲာေအာင္


Read More »

17.9.16

ကိုယ့္ေဆာ္ေလးဆိုေတာ့နာမွာစိုးတယ္(ကိုယ္တိုင္ရိုက္ အသစ္)


Read More »

ကိုလုပ္ေပးတာေကာင္းလား(ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)


Read More »

ျပီးေတာ့ျပန္ဖ်က္ပစ္မွာ(ျမန္မာစစ္စစ္)


Read More »

30.8.16

ခယ္မတ၀မ္းကြဲေလး(ကိုယ္တိုင္ရိုက္အသစ္)


Read More »

ေရြျပည္သာတည္းခိုခန္း (ကိုယ္တိုင္ရိုက္အသစ္)


Read More »

ေမာင္ကလည္းေတာ္ပါျပီဆို(ျမန္မာစစ္စစ္)


Read More »

27.8.16

ရွမ္းမေလး(ဒုတိယပိုင္း)


Read More »

အရမ္းဆိုးတဲ့ဦးဦး(ျမန္မာစစ္စစ္)


Read More »

အကိုၾကီးေနာ္(ဂ်ီတီစီအသစ္)


Read More »

24.8.16

အျငိမ္ဆြဲေလး


Read More »

ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္မမ(ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)


Read More »

အား ...ေကာင္းလိုက္တာကိုကိုရယ္(ျမန္မာစစ္စစ္အသစ္)


Read More »

23.8.16

ဇတ္လမ္းရွည္ - 1


Read More »

အဆံုးထိုင္ခ်လိုက္ အား..ေကာင္းတယ္ (ျမန္မာစစ္စစ္)


Read More »

ပုဇြန္ထုပ္ေကြးေလး (ေခ်ာင္းရိုက္အသစ္)


Read More »

ေတာ္ျပီကြာ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ေတာ့(ျမန္မာစစ္စစ္)


Read More »

17.8.16

အား...အ၀ကနာေနျပီ (ျမန္မာစစ္စစ္)


Read More »

နို ့ေတြကလံုးတင္းျပီးအစိေလးကေထာင္ေနတာဘဲ(ျမန္မာ)


Read More »

အားရစရာၾကီး


Read More »

15.8.16

ဦးေလးညစ္ပတ္တယ္(ျမန္မာစစ္စစ္)


Read More »

ေပါင္ေပၚတင္ျပီးကပ္တိုးေလး၀ုန္း(ျမန္မာစစ္စစ္ေခ်ာင္းရိုက္)


Read More »

ပိန္ေပမယ့္အေပးေကာင္းတယ္(ျမန္မာအသစ္)


Read More »